Vieringen op Corfu

corfu_feast_05
corfu_feast_07
corfu_feast_03
corfu_feast_01
corfu_feast_04
corfu_feast_06
corfu_feast_02
corfu_feast_09
corfu_feast_14
corfu_feast_12
corfu_feast_15
corfu_feast_10
corfu_feast_08
corfu_feast_11
corfu_feast_13
corfu_feast_16
corfu_feast_17
corfu_feast_19
corfu_feast_21
corfu_feast_20
corfu_feast_18
corfu_feast_23
corfu_feast_22
previous arrow
next arrow
corfu_feast_05
corfu_feast_07
corfu_feast_03
corfu_feast_01
corfu_feast_04
corfu_feast_06
corfu_feast_02
corfu_feast_09
corfu_feast_14
corfu_feast_12
corfu_feast_15
corfu_feast_10
corfu_feast_08
corfu_feast_11
corfu_feast_13
corfu_feast_16
corfu_feast_17
corfu_feast_19
corfu_feast_21
corfu_feast_20
corfu_feast_18
corfu_feast_23
corfu_feast_22
previous arrow
next arrow

De Grieken zijn dol op feestjes. Toon mij een Griek die per jaar geen enkel officieel feest bezoekt en ik toon je een hond die alle coupletten van het Wilhelmus kan janken. Ze hebben het gedenken van speciale dagen en gebeurtenissen tot kunst verheven.
De bewoners van Corfu hebben het organiseren van feesten helemaal serieus aangepakt. Het gerucht doet de ronde dat er op Corfu letterlijk geen dag voorbij gaat of er wordt op een of andere plaats wel ergens een feest georganiseerd. Bijna altijd gaan de feesten gepaard met eten en drinken, muziek en kerkdiensten. Vaak enkeldaagse feesten, maar ook wel meerdaagse vieringen, die groots en meeslepend gevierd worden. Voor het Paasfeest bijvoorbeeld wordt een hele week uitgetrokken. Nu is het Paasfeest van Corfu wereldberoemd voor alle Grieken waar dan ook ter wereld. Van over de hele planeet en het vasteland van Griekenland trekt men massaal naar Corfu om deel te nemen aan de gebruiken en riten die dan plaatsvinden.

Traditie en vrije dagen

Ook andere traditionele vieringen en jaarlijkse herdenkingen laat men niet ongemerkt voorbij gaan. Of het nu gaat om het NEE dat Griekenland in 1940 tegen Mussolini zei, de sterfdag van Papas Kalekontos, carnaval of de bevrijding van het Venetiaanse juk, een feestje is nooit weg. Ook de geboorte- of sterfdag van een heel regiment aan heiligen zorgt er voor dat de frequentie vieringen ongekend hoog ligt op Corfu. Zelfs al is het maar een onbetekenende prutser die in een grijs verleden eens tot heilige is gebombardeerd, of een nietszeggend godinnetje, de Corfioot ziet er aanleiding in om zijn zondagse pak aan te trekken, langs de kant van de weg te gaan staan en met toeters, vuurwerk, cimbalen, ratels en kleurige slingers uiting te geven aan zijn devotie.
Kosten noch moeite worden gespaard om op gepaste wijze mee te delen in de feestvreugde. De kinderen worden vaak in het nieuw gestoken, noodzakelijke attributen zoals iconen, sieraden, alles wordt aangeschaft om niet met lege handen aan de kant van de weg te staan. Terwijl het ene muziekcorps na het andere musicerend voorbij marcheert door de overvolle straten, is de Corfioot in zijn element. Het is weer feest op Corfu!

Dorpsfeesten Corfu

Ook plaatselijk of in de familie wordt elke gelegenheid aangegrepen om een feestje te bouwen. Wat bijvoorbeeld te denken van de jaarlijkse panigiri (dorpsfeest), als alle dorpsbewoners zich verzamelen op het dorpsplein om daar de nacht dansend, zingend, etend en drinkend door te brengen. Het schept wel een band, reken daar maar op. Ben je in de gelegenheid een panigiri te bezoeken tijdens je vakantie op Corfu? Doen! Voor weinig geld eet je je buikje rond en het is oergezellig.
Maar ook de eigen naamdag (iets anders dan onze verjaardag) mag niet vergeten worden, noch die van wie maar ook binnen een straal van tien kilometer.
Het zal iedereen die dit leest, duidelijk zijn dat de Griek zich het hele jaar door onvermoeibaar van het ene feest naar het andere begeeft. Naarmate het jaar vordert, komt er wel eens de klad in, feesten zoals men die op Corfu viert, zijn best vermoeiend. Soms zitten de feesten echter zo dicht op elkaar, dat men besluit de tussenliggende dagen maar vrij te nemen. Dan kom je toch van je verlof af en je komt weer een beetje bij. Daarbij in aanmerking genomen dat er tussendoor ook nogal eens gestaakt wordt, mag het een wonder heten dat men ook nog kans ziet zo nu en dan bij de baas op de stoep te staan.

Hieronder een lijst met namen en uitleg van de meest bekende vieringen en feesten op Corfu.

(Enkele) Corfiotischse feestdagen
1 januariNieuwjaar
De Grieken wensen elkaar Kali Chronia, Goed Jaar. Men gaat voor het jaarlijkse bezoek naar de kerk, maar daarna begint het feest pas goed. Familie geeft elkaar geschenken, er wordt wat gezongen, maar vooral wordt er gedanst en gefeest. De dames bakken een speciale cake, Vasilopita genoemd, met een muntstuk erin. Diegene die zijn tanden stuk bijt op de munt, zal het hele jaar geluk hebben. Het is maar wat je geluk noemt
6 januariDriekoningen (Sint Theofania)
Met Driekoningen wordt de doop van Jezus door Johannes de Doper (Agios Ioannis) gevierd. Op Corfu worden rivieren, meren en zeeën gewijd en kruisen erin ondergedompeld. Op verschillende plaatsen op het eiland wordt een kruis in de zee gegooid waarna jonge kerels het weer opduiken
25 maartOnafhankelijkheidsdag en het feest van de Aankondiging
Op deze dag in 1821 begon Germanos, de bisschop van Patra, de opstand tegen de Turkse bezetting. Op Corfu wordt deze gebeurtenis herdacht met alle fanfares die het eiland rijk is. De herdenking valt samen met het kerkelijke feest van de Aankondiging (Evanelismos)
 Asmaandag (Kouloma)
De eerste dag van de Vasten, 40 dagen voor Pasen. Op Asmaandag is het de gewoonte te gaan picknicken, vliegers op te laten (ga naar Chalikounas!) en vastenvoedsel te eten
PaasweekWitte donderdag
De dag om de eieren rood te verven. Het ei staat symbool voor het leven met rood als de kleur van het leven. Waarom er sprake is van witte donderdag is niet duidelijk.
Goede Vrijdag
De feestelijkheden beginnen op Goede Vrijdag met perifora tou epitafiou, een kaarsenprocessie naar de lokale kerk. Je hoeft je dorp niet uit om er getuige van te zijn.
Heilige Zaterdag / Opstanding (Anastasi)
Het lichaam van Sint Spiridon, de beschermer van Corfu, wordt door de straten gedragen. Later op de ochtend worden er kruiken kapot gegooid om de aardbeving te gedenken.
De opstandingsmis is om 23.00 uur gevolgd door verduistering om middernacht – als symbool van Jezus die door de onderwereld gaat – waarna het vuurwerk ontstoken wordt en een kaarsenprocessie door de straten gaat om de opstanding van Jezus te vieren.
Paaszondag (Pascha)
Het einde van de Vasten wordt gevierd door het eten van roodgeverfde eieren en mayiritsa soep (gemaakt van lam en groenten). De dag wordt doorgebracht in het gezelschap van familie waarbij gezongen, gedanst en gefeest wordt met geroosterd lam en rode eieren. De Paaswens is “Hristos Anesti” (Christus is opgestaan) en het antwoord daarop is “Alithos Anesti” (Hij is echt opgestaan).
Paasmaandag
Is eveneens een feestdag. Waarom ook niet? We zijn pas een week bezig
1 meiDag van de arbeid (Protomayia)
Merkwaardig genoeg wordt deze dag niet werkend maar feestend doorgebracht. Op deze dag trekken de Corfioten met het gezin naar het platteland, rijk gevulde picknickmand mee. Er worden bloemen geplukt en tot kransen vermaakt als decoratie voor thuis. Niet zelden zijn er bloemenfestivals te beleven op het eiland
21 meiOnafhankelijkheidsdag van de Ionische eilanden
Deze feestdag behoeft geen uitleg. Gewoon feesten met zijn allen. Grappig te zien dat er processies en optochten plaatsvinden van voor- en tegenstanders van de Onafhankelijkheid. Leuk als die elkaar tegen komen in het hart van de stad. Goedbedoeld advies: Dekking zoeken en camera in de aanslag
23 meiAgios Giorgos
Naamdag van Sint Joris, je weet wel, de drakendoder
juniPinksteren (Sint Pnevma)
Dag van de Heilige Geest. Vijftig dagen na Pasen. Deze kerkelijke feestdag herdenkt het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen
18 en 19 juliProfitis Ilias
Dit is een grote feestelijke herinneringsdag die op heel wat heuvelruggen en –toppen gevierd wordt waar een kerk staat die is opgedragen aan de profeet Elias. Heeft een dorp niet zo’n kerk dan geven ze toch een feest
5/6 augustusMetamorfosis
Oftewel: de Transfiguratie. Op het hoogste punt van het eiland, op de Pantokrator dus, wordt dit uitbundig gevierd met een markt. Veel speelgoedkraampjes, dus laat je kinderen beneden. Wat dit commerciële circus met de transfiguratie van Christus te maken heeft wordt in ieder geval niet duidelijk
15 augustusKimisis tis Theotokou (Maria Hemelvaartdag)
Deze feestdag valt helaas in de periode dat de Grieken vakantie hebben en dus meestal onderweg zijn. Nou ja, dat frommelen we er dan maar tussendoor
26 augustusAgios Petros en Agios Pavlosdag
Petrus en Paulus dag. Twee heiligen halen, een betalen
30 augustusAgios Apostoli
De dag van de Heilige apostelen
08 septemberGenesis Panagias
Geboorte van de maagd Maria
14 septemberrTou Stavrou
Dag van het kruis
26 oktoberAgios Dimitris
Sint Wie? Ach, wat maakt het uit? De Griek hijst zich in zijn pak en begint op een toeter te blazen
28 oktoberNee dag (Ochi)
Gedurende de tweede wereldoorlog stuurde Mussolini een ultimatum aan de Griekse eerste minister Metaxas, waarin hij vrije doortocht door Griekenland eiste. Metaxas resolute antwoord was ‘ Ochi ‘ (nee), wat leidde tot een veldslag en later tot de ondergang van het invallende Italiaanse leger in 1940. Ochidag wordt op Corfu gevierd met herdenkingen, muzikale parades, optochten, volksdansen en feesten
8 novemberMihail
Michael en Gabriël dag. Twee voor de prijs van een. Men is er over bezig om de twee heiligen los te koppelen en voor beiden een aparte herdenking in te stellen. Het is toch weer een extra vrije dag
6 decemberAgios Nicolaos
Sint Nikolaas. Ook hier is de Beschermheilige van de Middenstand bekend. Ondanks dat het een Turk is. Als er een vrije dag in het spel is, zijn de Grieken bereid hun vete met de Turkse buurman even in de ijskast te zetten
25 decemberKerstmis (Cristouyenna)
Eigenlijk onbelangrijk voor de Grieken. Maar tegen een feestje zeggen wij geen nee. Gedurende de kerstdagen zingen kinderen kerstliedjes deur aan deur tegen een kleine vrijwillige bijdrage
26 decemberTweede Kerstdag (Synaxis tis Panagias)
Ook tweede Kerstdag is een nationale feestdag, al weet niemand waarom
31 decemberOudejaarsavond
Op deze dag gaan de kinderen van deur tot deur om kerstliedjes te zingen (kalanda). De ouderen steken tijdens de jaarwisseling wat raketten aan of schieten wat met hun jachtgeweren. Als het maar herrie maakt
Let op! Data van sommige vieringen kunnen afwijken van de hierboven genoemde. Vraag altijd even na bij de plaatselijke supermarkt of taverna of de datum klopt!
Scroll naar boven